Vape i e-cigarete među mladima sve više u porastu: Opasnosti i regulacije

Vape, javnosti već dugo poznat i kao e-cigareta, omogućava korisnicima inhalaciju nikotina ili drugih tvari u obliku aerosola, umjesto sagorijevanja kao kod tradicionalnih cigareta. Ovi uređaji funkcioniraju tako što zagrijavaju tekućinu (često nazivanu e-tekućinom) koja sadrži nikotin, arome i druge kemikalije, pretvarajući je u paru koja se može udisati. E-cigarete dio su šire kategorije proizvoda poznatih kao elektronski sistemi za dostavu nikotina (ENDS) i elektronski sistemi za dostavu bez nikotina (ENNDS).

Ruvim Noga, Unsplash

Koji su rizici za zdravlje?

Emisije e-cigareta obično sadrže nikotin i druge toksične tvari koje su štetne kako za korisnike, tako i za osobe koje su izložene aerosolima iz druge ruke. U nekim slučajevima, analize su pokazale kako proizvodi koji se reklamiraju kao beznikotinski (ENNDS) zapravo sadrže nikotin. Izloženost nikotinu kod trudnica može negativno utjecati na razvoj fetusa. Također, konzumacija nikotina kod djece i adolescenata negativno utječe na razvoj mozga, dovodeći do dugoročnih posljedica na razvoj mozga i potencijalno izazivajući poremećaje u učenju i anksioznost.

Sve veća upotreba vape i e-cigareta među mladima

Prema podacima istraživanja o zdravstvenom ponašanju mladih Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) provedenog 2022. godine, najveći broj učenika u dobi od 15 godina puši cigarete najmanje jednom tjedno. SZO upozorava na zabrinjavajući porast upotrebe e-cigareta među djecom i mladima. Postoji najmanje 16.000 privlačnih okusa za elektronske cigarete koje mogu, ali nužno ne moraju, sadržavati nikotin.

Dostupnost na tržištu

Svjetska je zdravstvena organizacija zabrinuta jer su ovi proizvodi dozvoljeni na otvorenom tržištu kao potrošački proizvodi i što se reklamiraju mladima. 88 zemalja, trenutno, nema minimalnu starosnu granicu za kupovinu e-cigareta, a 74 zemlje nemaju regulative za ove štetne proizvode. Neki od ovih proizvoda koriste animirane likove i imaju elegantan dizajn, što privlači mlađe generacije. Postoji alarmantan porast upotrebe e-cigareta među djecom i mladima, sa stopama koje premašuju upotrebu među odraslima u mnogim zemljama.

Vapsolo

Koje su zdravstvene posljedice upotrebe vape uređaja?

Nikotin je vrlo opasan i štetan za zdravlje, a visokokvalitetna epidemiološka istraživanja dosljedno pokazuju kako upotreba e-cigareta povećava konzumaciju konvencionalnih cigareta, posebno među mladima koji ne puše, za otprilike tri puta. Međutim, prerano je dati jasan odgovor o dugoročnom utjecaju njihove upotrebe ili izloženosti njima. Iako dugoročne zdravstvene posljedice nisu u potpunosti poznate, znamo kako generiraju toksične tvari, od kojih su neke poznate po tome što izazivaju rak – dok druge povećavaju rizik od srčanih i plućnih oboljenja. Slučajna izloženost djece e-tekućinama ENDS predstavlja ozbiljan rizik, jer uređaji mogu curiti ili djeca mogu progutati štetnu tekućinu.

Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije

Svjetska zdravstvena organizacija redovito prati i pregledava dokaze o ENDS-u i zdravlju te daje upute vladama. To uključuje dvogodišnji izvještaj SZO o globalnoj epidemiji duhana, koji prati stanje epidemije duhana i intervencije za borbu protiv njega, kao i druge relevantne resurse. Osim toga, naglašava kako države članice trebaju provoditi sveobuhvatan pristup kontrole duhana, koji uključuje povećanje trošarina na duhan, zabranu reklamiranja, promocije i sponzoriranja duhana, zdravstvena upozorenja, zone bez duhanskog dima, masovne medijske kampanje i podršku ljudima da prestanu s pušenjem koristeći provjerene alate kao što su savjeti zdravstvenih djelatnika, besplatne telefonske linije za prestanak pušenja te mobilne, tj. digitalne usluge za prestanak pušenja.

Više o ovome možete pronaći na stranicama: Tobacco: E-cigarettes & A focus on adolescent mental health and wellbeing in Europe, central Asia and Canada